KOK真人

全国服务热线

400 8896 976

体育系列

产品型号钉杆长度产品型号钉杆长度直径
钉头钉杆
PJ32S8J2532mmPJ63S8J2563mm7.6mm

3.7mm
(PJ76S8J25为4.0mm)

PJ38S8J2538mmPJ76S8J25

76mm

PJ51S8J25

51mm

PJ型


产品型号钉杆长度直径
钉头钉杆
PJA76S8J2876mm7.6mm4mm

PJA型


产品型号钉杆长度产品型号钉杆长度直径111
钉头钉杆
PD13S 813mmPD38S 838mm7.6mm3.7mm
PD19S 819mmPD51S 8

51mm

PD25S 8

25mm

PD63S 863mm
PD32S 832mmPD76S 8

76mm

PD型


产品型号钉杆长度直径
钉头钉杆
YJ72S8J2372mm8mm3.7mmYJ型


产品型号钉杆长度直径112
钉头钉杆
ZP30S630~75mm6mm3.7mm

ZP型

ZP75S630~75mm产品型号钉杆长度产品型号钉杆长度直径
钉头钉杆
ZD42J3642mmZD57J3657mm8mm3.7mm
ZD47J3647mmZD60J36

60mm

ZD52J36

52mm

ZD型


产品型号钉杆长度产品型号钉杆长度直径113
钉头钉杆金属垫片12mm
QD22J 1222mmQD47J 1247mm

5.7mm

3.7mm

12mm
QD27J 1227mmQD52J 12

52mm

QD32J 12

32mm

QD62J 12

62mm

QD37J 1237mmQD72J 12

72mm

QD42J 1242mmQD82J 1282mmQD型


产品型号钉杆长度产品型号钉杆长度直径115
钉头钉杆金属垫片12mm
HQD16J 12

16mm

HQD19J 1219mm

5.7mm

3.7mm

12mm
HQD22J 1222mm

HQD型产品型号钉杆长度产品型号钉杆长度直径
钉头钉杆
PD19SJ8

16mm

YD19SJ819mm

7.6mm

3.7mm

PD25SJ825mmYD32SJ8

32mm

PDA、YDB型


产品型号管卡规则管卡宽度钉杆长度直径
钉头钉杆
JP-100-12S1/2"22mm25mm7.6mm3.7mm
JP-100-34S3/4"22mm

25mm

JP-100-100S

1"

22mm25mmJP型


产品型号眼孔直径角片尺寸钉杆长度直径
钉头钉杆
PK25S8

5mm

33(L)*19(W)mm25mm

7.6mm

3.7mm

PK32S85mm33(L)*19(W)mm

32mm

PK型


产品型号螺纹长度钉杆长度产品型号螺纹长度钉杆长度直径螺纹
钉杆金属垫圈
M6-11-22SJ 1211mm22mmM6-20-22SJ 1220mm22mm

3.7mm

12mm

可根据用户要求制成1/4"20UNC 螺纹
M6-11-27SJ 1211mm27mm

M6-20-27SJ 12

20mm27mm
M6-11-32SJ 12

11mm

32mm

M6-20-32SJ 12

20mm32mm
M6-11-42SJ 1211mm42mm

M6-20-42SJ 12

20mm42mm
M6-11-52SJ 1211mm52mmM6-20-52SJ 1220mm52mmM6型


产品型号螺纹长度钉杆长度产品型号螺纹长度钉杆长度直径螺纹
钉杆钉帽
M6-11-22AS 811mm22mmM6-20-22AS 820mm22mm

3.7mm

8mm

(顶头带钉帽)

可根据用户要求制成1/4"20UNC 螺纹
M6-11-27AS 811mm27mm

M6-20-22AS 8

20mm27mm
M6-11-32AS 8

11mm

32mm

M6-20-22AS 8

20mm32mm
M6-11-42AS 811mm42mm

M6-20-22AS 8

20mm42mm
M6-11-52AS 811mm52mmM6-20-22AS 820mm52mmM6A型


产品型号螺纹长度钉杆长度产品型号螺纹长度钉杆长度钉杆直径116
M8-15-27S 815mm27mmM8-30-32S 830mm32mm4.5mm
M8-15-32S 815mm32mm

M8-30-42S 8

30mm42mm
M8-15-42S 8

15mm

72mm

M8-30-52S 8

30mm52mm
M8-15-52S 815mm82mm

M8-35-35S 8

35mm35mm
M8-30-27S 830mm27mm M8型


产品型号螺纹长度钉杆长度产品型号螺纹长度钉杆长度钉杆直径螺纹
M10-24-27S1024mm27mmM10-30-27S1030mm27mm

5.2mm

可根据用户要求制定3/8"-16UNC螺纹
M10-24-32S1024mm32mm

M10-30-32S10

30mm32mm
M10-24-47S1024mm47mmM10-30-47S1030mm47mm
M10型


产品型号螺纹长度钉杆直径钉杆长度产品型号螺纹长度钉杆直径钉杆长度螺纹滚花钉杆
HM6-11-12S1211mm3.7mm12mmHM8-30-14S830mm4.5mm14mm


可根据用户要求制定1/4"-20或3/8"-16UNC螺纹
仅用于钢基体
HM6-20-12S1220mm3.7mm

12mm

HM8-24-13S10

24mm5.2mm14mm
HM6-15-14S815mm4.5mm14mmHM10-30-15S1030mm5.2mm15mm
HM6、HM8、HM10型


产品型号孔径杆长全长直径117
钉头钉杆

ZK6-11-30S6-         ZK6-11-50S6

3.2mm30-50mm41-60mm6mm3.7mm

ZK6型


产品型号孔径杆长全长直径118
钉头钉杆
ZK1/4-13-30S7 - ZK1/4-13-50S73.5mm30-50mm43-63mm6mm3.7mm

ZK1/4型


产品型号钉头直径眼孔直径钉头长度钉杆直径钉杆长度
KD30-25-32S88mm3mm25mm4.5mm32mm
KD30-30-32S88mm3mm30mm4.5mm32mm
KD45-24-32S1010mm4.5mm24mm5.2mm32mm
KD45-30-32S1010mm

4.5mm

30mm5.2mm32mmKD型


产品型号钉筒直径钉筒长度眼孔宽度钉杆直径钉杆长度
KD24-22S1211mm24mm6mm3.7mm22mm
KD24-22S1211mm24mm

6mm

3.7mm27mm
KD24-22S1211mm24mm6mm3.7mm32mm
KDA型


产品型号钉杆长度产品型号钉杆长度直径119
钉头钉杆
YD13S 813mmYD42S 842mm8mm3.7mm
YD19S 819mmYD47S 847mm
YD22S 822mmYD52S 852mm
YD27S 8

27mm

YD57S 857mm
YD32S 832mmYD62S 862mm
YD37S 837mm YD型


产品型号钉杆长度产品型号钉杆长度直径120
钉头钉杆
HYD13S 813mmHYD37S 837mm8mm3.7mm
HYD16S 816mmHYD42S 842mm
HYD19S 819mmHYD47S 847mm
HYD22S 8

22mm

HYD52S 852mm
HYD27S 827mmHYD57S 857mm
HYD32S 832mmHYD62S 862mmHYD型


产品型号钉杆长度产品型号钉杆长度直径121
钉头钉杆
PS22C822mmPS47C847mm7.6mm3.5mm
PS27C827mmPS52C852mm
PS32C832mmPS57C857mm
PS37C8

37mm

PS62C862mm
PS42C842mm
PS型


产品型号钉杆长度产品型号钉杆长度直径
钉头钉杆
DD27S 1027mmDD57S 1057mm

10mm

(DDA87S 8为8mm)

4.5mm
DD32S 1032mmDD62S 1062mm
DD37S 1037mmDD72S 1072mm
DD42S 10

42mm

DD82S 1082mm
DD47S 1047mmDDA87S 1087mm
DD52S 1052mm DD型


产品型号钉杆长度产品型号钉杆长度直径122
钉头钉杆
HDD19S 1019mmHDD42S 1042mm10mm4.5mm
HDD22S 1022mmHDD47S 1047mm
HDD27S 1027mmHDD52S 1052mm
HDD32S 10

32mm

HDD57S 1057mm
HDD37S 1037mmHDD62S 1063mm
HDD型


产品型号钉杆长度产品型号钉杆长度直径126
钉头钉杆
XP2727mmXP3232mm6.3mm2.5mm

XP型


产品型号钉杆长度产品型号钉杆长度直径
钉头钉杆
YDMX2727mmYDMX3232mm8mm3.7mm

YDMX型